Lemniscaat

Juvenile fiction

Eva Moraal

Eva Moraal (1982) studeerde geschiedenis en promoveerde aan de UvA. In opdracht van het NIOD (het Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies) werkte ze haar studie om tot het publieksboek Als ik morgen niet op transport ga…, over egodocumenten uit Kamp Westerbork.
Overstroomd is haar debuut.

www.evamoraal.nl

books by Eva Moraal:

Currents
Currents